- +

Pronar

Botues
Malesia Reisen GmbH
Bahnhofstrasse 37
8057 Spreitenbach
Tel.: +41 56 417 90 90
Fax: +41 56 417 90 99
Web: www.malesiareisen.com
E-Mail: info@malesiareisen.com
Koncepti dhe zhvillimi
XIAG AG
Zürich Internet Solutions
Rothstr. 54
8057 Zürich
Web: www.xiag.ch
E-Mail: info@xiag.ch
Webmaster
Bajram Arifaj
E-Mail: b.arifaj@malesiareisen.com


Përmbajtja
www.malesiareisen.com: E tërë përmbajtja e faqes së internetit është përpunuar dhe kontrolluar kujdesshëm. Megjithëkëtë, ne nuk garantojmë për saktësinë, plotshmërinë dhe aktualitetin e të dhënave. Përjashtohen kërkesat e përgjegjësisë ndaj botuesit dhe autorit, duke përjashtuar rastet vetëm kur dëshmohet fajësia e qëllimshme ose pakujdesia e vrazhdët.

Linkët: Malësia Reisen distancohet prerazi nga përmbajtjet e faqeve të linkuara, të cilat nuk shtrihen në domenin e saj të përgjegjësisë dhe siguron që, në momentin lidhjes së linkut, faqet kanë qenë të lira nga përmbajtjet ilegale.

E drejta e autorit: Të gjitha tekstet, grafiket dhe fotografitë e përdorura janë të mbrojtura me drejtën e autorit. Është i ndalur shumëzimi ose përhapja e tyre pa lejen e qartë të mbajtësit të së drejtës së autorit.

Schweiz

Spreitenbach +41 56 417 90 90
Zürich +41 44 211 81 81
Zürich (Airport) +41 43 816 23 62
Genf +41 79 417 90 90
Lausanne +41 21 636 31 81

Kosova

Pristina +383 38 240 666
Pristina (Airport) +383 38 548 432
Prizren +383 29 241 114
Suhareka +383 29 271 016

Macedonia

Gostivar Mobil: +389 70 215 815
Skopje +389 70 625 615
Skopje (Airport) +389 25 512 950