Drejtorët e ndërmarrjes

Menaxher të përgjithshëm

Rrustem AliajDashurije Aliaj