- +

Para udhëtimit

Check-In
U rekomandohet pasagjerëve që, për fluturime me Malësia Reisen, mundësisht të paraqiten për përgatitje për fluturim dy orë përpara fluturimit të planifikuar, sepse sportelet mbyllen 30 minuta përpara nisjes.

Dokumentet e udhëtimit
Pasagjeri është personalisht përgjegjës që të ketë me vete dokumente të vlefshme identifikimi, të cilat u përgjigjen rregullave të SWISS dhe të Malësia Reisen si dhe rregullave për hyrje në vend të secilit cak të fluturimit. Gjobat, dënimet me të holla, pagesat ose harxhimet e çdo lloji si pasojë e mospërfilljes së këtyre rregullave, duhet të barten nga vetë pasagjeri. Për të siguruar respektimin e rregullave, Malësia Reisen rekomandon që për të gjitha fluturimet të bartet me vete pasaporta e vlefshme (dhe, nëse është e nevojshme, edhe viza e vlefshme).

Foshnjat & shoqërimi
Në qoftë se fëmijët udhëtojnë të pashoqëruar, atëherë vlejnë rregullat ndërkombëtare për të ashtuquajturit „Unaccompanied Minors (UM)“, në mënyrë që edhe pasagjerët e vegjël të mbërrijnë të sigurt në cakun e tyre. Për një udhëtim të tillë special, përgatituni me kujdes së bashku me fëmijën ose fëmijët tuaj. Udhëzim: për fëmijë të pashoqëruar nuk është e mundur të bëhet rezervimi online.

SWISS i definon fëmijët e pashoqëruar si më poshtë:
  • Fëmijë midis moshës 5 dhe 12-vjeçare; pa person shoqërues prej moshës 15-vjeçare
  • Fëmijë midis moshës 3 dhe 5-vjeçare; me person shoqërues midis moshës 12 deri në 15-vjeçare
Sipas dëshirës së prindërve përkujdesja mund të bëhet edhe për fëmijët midis moshës 12 dhe 18-vjeçare. Rezervimi i fluturimit është i mundur të bëhet vetëm nga prindërit ose nga personi që e pret në aeroport arritjen e fëmijës. Përgatisni të gjitha dokumentet e nevojshme për udhëtim.

Njerëzit me të meta
Në aeroport ose në bord – SWISS i mbështet njerëzit me të meta me shumë shërbime dhe shërbime ndihmëse, varësisht nga situata. Në aeroportet e Zürich-ut dhe të Prishtinës për pasagjerët me të meta kujdeset personeli i shkolluar posaçërisht për këtë punë. Në shumicën e aeroporteve ju ofrojmë karroca invalidësh dhe mjete transporti me personel shoqërues, për nisje dhe mbërritje. Në aeroplanët tanë mund të hiqen mbështetëset për duar. Ju rekomandojmë pasagjerëve me karrocë invalidësh që të lajmërohen në sportelin Check-In 120 minuta para fluturimit.

Schweiz

Spreitenbach +41 56 417 90 90
Zürich +41 44 211 81 81
Zürich (Airport) +41 43 816 23 62
Genf +41 79 417 90 90
Lausanne +41 21 636 31 81

Kosova

Pristina +383 38 240 666
Pristina (Airport) +383 38 548 432
Prizren +383 29 241 114
Suhareka +383 29 271 016

Macedonia

Gostivar Mobil: +389 70 215 815
Skopje +389 70 625 615
Skopje (Airport) +389 25 512 950